Reise til og fra Sverige

– Hunden/katten /ilder må være id-merket med microchip.
– Hund skal ha kjæledyrpass. Katt og ilder trenger ikke pass.
– Det er ikke krav om rabiesvaksine for hund, katt og ilder fra Sverige.

Alle hunder (ikke katt og ilder) skal være behandlet mot revens dvergbendelorm 24 – 120 timer før ankomst til Norge.
Alle hunder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hundeeiere må få dyret behandlet hos veterinær 24-120 timer før retur til Norge.
Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Parasitten, som kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. (Se mer info i høyre kolonne). Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i Sverige skal behandles.
OBS! Det ogå påvist fransk hjerteorm i sør-Sverige.