61 14 66 66
Hit enter to search

Vanntrening for hund: Hydroterapi eller trening i vann(water walker) er en avlastende og skånsom treningsform som har like mange gode effekter på hund som på oss mennesker. I vann trenes hundens styrke, kondisjon, bevegelse, koordinasjon og balanse.

Hydroterapi: Hvordan fungerer treningen?

Tredemølle i vann anvendes i veldig stor grad ved rehablilitering på mange klinikker. Båndet ligger i bunnen av en “tank”(også kjent som water walker) som man fyller med vann og derigjennom kan avlaste /belaste hunden når den går eller løper. Jo høyere vannivå desto mer avlastning for hunden. Gjennom vannet får hunden en viss motstand, som naturligvis øker jo raskere hunden beveger seg på båndet. Avhengig av hvilken skade hunden har, samt hvor hardt man vil anstrenge hunden kan man variere nivået på vannet og hastigheten. En stor fordel med tredemølle i vann er at man kan styre hunden i bevegelse og å finne en hastighet der den beveger seg haltfritt.

I frisktrening av hunder kan vi benytte både de avlastende og belastende delene av trening på tredemølle i vann. Vi varierer både med vannivå og fart for å få den ønskede effekten ut av treningen.

Vanntrening for hunder etter operasjon

Hunder som har gått lenge med en halthet kan mange ganger ha vanskligheter med å endre sitt bevegelsesmønster og har veldig godt av trening i en tredemølle.Det er også en bra trening direkte etter ulike typer av operasjoner der hunden bør bevege seg, men under kontrollerte former. Her har hundene en mulighet til skånsom trening uten full belastning.

Se video fra vanntredemøllen

[youtube height=”380″ width=”600″]http://www.youtube.com/watch?v=jicG2H8Q-jk[/youtube]

Leave a reply